Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


Patoz Ve Fındık İşçilerine Ödenecek Ücretler Belirlendi


Açıklama: 2017 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak (İşçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozcu) tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon 06 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 10.00’da Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Recep Uzal Başkanlığında toplandı.
Kategori: Giresun
Eklenme Tarihi: 20 Temmuz 2017
Geçerli Tarih: 15 Kasım 2018, 20:08
Site: Görele Ekspres - Giresun - Görele Ulusal Haberleri
URL: http://www.goreleekspres.com/haber/haber_detay.asp?haberID=10678


Toplantıda alınan 06/07/2017 tarih ve 2017/1 sayılı Karar şöyle;
 

 

2017  yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle, fındık toplama işlerinde çalışacak (İşçi, aşçı, çuvalcı, katırcı ve patozcu) tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi amacıyla oluşturulan komisyon 06.07.2017 Perşembe günü saat 10.00’da Valilik Toplantı salonunda Vali Yardımcısı  Recep UZAL Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

1 –Fındık toplama işlerinde 16 yaş ve altı çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta işçilerin çalıştırılmamasına, 16 yaşından küçük çocukları çalıştıran bahçe sahibi ve çocukların velilerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince çalıştırıldığı tespit edilen her çocuk için 227,00 TL. idari para cezası uygulanmasına,. 

2- 2017 Yılı fındık toplama sezonunda; ilgili kamu kurumlarının, iş aracılarının (Dayıbaşı), işverenlerin ve mevsimlik işçilerin 19.04.2017 tarih ve 2017/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine titizlikle uymaları hususuna dikkatlerinin çekilmesine, 

 

3-2017 yılı hasat döneminde fındık toplama işlerinde çalışabilme kriterlerine uygun 

 olanlardan  yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ; 

  1. Toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara; 

  1. Hasat Döneminde çalışacak aşçılara 66 TL net ücret ödenmesine, 

  1. Patoz Çekim Ücretinin; 

7-  Kilo hesabıyla yerden fındık toplayan işçilere, kilo başına 0,43 TL ödenmesine, 

8- Katırcıya (Katırı ile birlikte) 150 TL ödenmesine, 

9- Fındık Patozlarında; 

10-  Yol kenarında ve yol üzerinde Patozla fındık çekimi işlemi sonunda ortaya çıkan zurufun yol üzerinde bırakılmaması, bırakanlar hakkında Kamu malına zarar vermeden ve çevre kirliliğine sebebiyetten yasal işlem yapılması, bu konuda belediyelerin ve köy muhtarlarının gerekli denetimi yapmasına,   

11- İşçilerin ilimize gelişlerinde yerleşecekleri konaklama yerinden çalışma  yerlerine (bahçelere) nakillerinin yolcu taşınmasına uygun araçlarla yapılmasına (Otobüs, minibüs, Otomobil vb.) 

12- İşçi ücretlerinin, işin bitmesine müteakip geciktirilmeden işçinin kendisine ödenmesine, 

13- Tarım işçisi getiren tarım aracılarına, bahçe sahipleri tarafından alınan işçi karşılığı yol parası adı altında herhangi bir ödeme yapılmamasına, 

14- Köy muhtarları ile işverenlerin (bahçe sahiplerinin), İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri almalarına ve sağlık problemi olan işçilerin en yakın sağlık kuruluşuna bildirilmesine, 

15- İşverenlerin çalıştırdıkları işçilerin kimlik bilgilerinin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu esaslarına göre Muhtarlıklar aracılığı ile Tarım Müdürlükleri, İŞKUR İl Müdürlüğü,  Ziraat Odaları ve en yakın güvenlik birimlerine bildirmelerine, kimliği bulunmayanlara iş verilmemesine,  

16- muhtarlıklarca, fındık toplama işçisi olarak dışarıdan gelenlerin Yabancılar Kayıt Defterine kaydının yapılmasına,  

17- İşverenler ve köy muhtarlıkları emniyet bakımından huzur bozucu olaylara anında müdahale ederek durumu en yakın güvenlik birimine bildirmelerine, 

18- 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun “Çalışma İzni Muafiyeti” başlıklı 13. Maddesi çerçevesinde Karadeniz Bölgesinde (Samsun,Ordu,Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin illerinde ) Gürcü uyruklular mevsimlik tarım işçisi olarak çalışabileceklerdir. Gürcü uyruklu işçilerin Kaymakamlıklar tarafından verilecek olan muafiyet belgesi ile 90 günü aşmayacak şekilde izinli olarak çalışabileceklerinin duyurulması, 

19- Giresun ili sınırları içerisinde fındık tarım işlerinde çalışan işçilerin asgari ücret tespitleri ve diğer sorumluluklar komisyonumuzca belirlenmiş olup, bunun dışında tespit edilen ücretler ve sorumluluklar geçerli değildir. 

20-Komisyonumuzca fındık tarımında çalışacaklara yönelik belirlenen ücretler 4857 sayılı İş Kanununun haftalık çalışma saatleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster