Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


BRYER&WİNFİELD VE İKİ ŞEHİR, İKİ KALE TEZİ (7)


Açıklama: Koralla/Göreleden farklı bir antik kent olduğu iddia edilen Liviopolis antik kenti de bence bu mikro projelerin bir parçası. Araştırmacıların; tanınmış kişi, keşif yapan kişi olma arzularının ötesinde, Trabzon merkezli antik coğrafyayı genişletme çabaları söz konusu.
Kategori: Köşe Yazarları
Eklenme Tarihi: 02 Temmuz 2016
Geçerli Tarih: 13 Aralık 2018, 15:39
Site: Görele Ekspres - Giresun - Görele Ulusal Haberleri
URL: http://www.goreleekspres.com/haber/yazar.asp?yaziID=10106


Koralla/Görele’den farklı bir antik kent olduğu iddia edilen Liviopolis antik kenti de bence bu mikro projelerin bir parçası. Araştırmacıların; tanınmış kişi, keşif yapan kişi olma arzularının ötesinde, Trabzon merkezli antik coğrafyayı genişletme çabaları söz konusu.

Bildiğimiz üzere, Koralla/Coralla/Görele adı bu yörenin yerel halkı tarafından kullanıma sokulmuş yani Helen kolonileri ile ve dolayısıyla Yunan medeniyet ve kültürüyle bir bağlantısı yok. Bugün itibarıyla da antik dönem adına yakın olarak Görele adı kullanılıyor. Diyeceğim o ki (Koralla adı Türkçe söylenişe uyarlanarak Görele olunca) Görele adı Türk çağrışımı yapmakta. Hiçbir şekilde Yunanlıların büyük ideallerine uygun değil. Kaldı ki bugünkü modern Görele ve dahi Eynesil ve Beşikdüzü tarafları, 1000’li yıllardan itibaren Çepni/Türk yurdu olmuş, öyle anıla gelmiştir. Dolayısı ile bu bölgede Görele/Koralla adını kullanarak, Helen/Yunan bağlantısı kuramazsınız. Bu mümkün değil.

Lakin yeni bir antik kent icat ederseniz ve bu icat ettiğiniz antik kent, bir şekilde antik Pontus’u ya da onların tabiriyle Pontus Rum Devletini ve dolayısıyla Helen/Yunan uygarlık ve medeniyetini çağrıştıracak olur ise işler değişir. Bir parçayı antik Koralla/Görele’den almış ve Pontus emellerinde kullanılmak üzere Trabzon merkezine dâhil etmiş olursunuz. Yani bir başka deyişle, Pontus emellerinde kullanılacak haritanın sınırlarını genişletmiş olursunuz. Kaldı ki Tanzimat sonrası ve Cumhuriyet dönemi idari yapılanmalarında Tarihsel Görele Coğrafyası bölük pörçük edilerek zaten bu işlere çanak tutulmuştur.

Antik Liviopolis kentinin icadı, Trabzon merkezli Pontus projesinin küçük bir adımıdır. Tıpkı 1800-1900’lü yıllarda yabancı araştırmacı ve seyyahların yaptığı gibidir durum. Bugün bu araştırmacı/icatçı beyzadeler (Breyer&Winfield) de aynı şeyleri bu çağda yapmaktadır. Küçük ve hatta küçücük bir adım atarak, bu bölge de Pontus merkezine dâhildir, demektedirler. Hem de geri dönüşü olmayacak bir şekilde, Batılı kayıtlara girerek! Kendilerini/isimlarini ve icat ettikleri antik kenti; tarih biliminin bilumum cari bilgi sunan eğitim, basım ve yayım kanallarına usulünce sokarak. Hatta bizim akademisyenlerden de dolaylı ya da doğrudan destek dahi alarak.

Hatta kimi durumlarda (K-24) Görele’den farklı ve bağımsız olmayı düşünen Beşikdüzü ahalisinin ve dahi aydınının desteğini alarak... Dedik ya insanlar yaşadığı yerin farklı ve özgün olmasını isterler diye, işte antik Liviopolis adında bir farklı kent icat ettiğinizde, kimileri buna romantik bir aşk ile bağlanabiliyor. Yerel olmak, özgün olmak, özel olmak arzusu; bazen gözleri kör edebiliyor. Tarihsel gerçeklerin (en azından elde olan ve bilinenlerin) çarpıtılmasını görmezden gelebiliyorsunuz, hem de yerellik uğruna.

Tarihsel Görele Coğrafyası, toprağa bir kazma dahi vurmadan yapılan, ideolojik ve siyasi amaçlı, yüzeysel araştırmaların kurbanı olmaktadır. Bu yüzeysel araştırmaların üzerine iliştirilen uydurulmuş hikâyeler ile bölge tarihi tahrip edilmektedir. Daha önce de söylediğimiz gibi herkes kendi ideolojisine ve tezlerine uygun ama gerçekle alakası tartışılır olan kurgularla tarih yazıcılığı yapmaktadır.

Kimse dönüp de Görele/Eynesil Kalesinin asil duruşuna bakmamaktadır…

 

Aydın Kulak

(Kaynak gösterilerek ve yazar adı belirtilerek kullanılmasında/alıntılanmasında bir sakınca yoktur.)

KAYNAKÇA:


K-1:The Byzantine Monuments and Topography of The Pontos- Volume-1/ Anthony Breyer and David Winfield/ Dumbarton Oaks Research Library and Collection/Washington D.C.-1985/Erişim: Eylül 2012/ http://www.ebook3000.com/Byzantine-Monuments-and-Topography-of-the-Pontos--Two-Volume-Set_122529.html   ve http://cymozusu.tumblr.com/post/32901487047/byzantine-monuments-and-topography-of-the-pontos-vol

K-24: Liviopolis’den Şarlı’ya Beşikdüzü’nün Tarihi Coğrafyası/Arş. Gör. Sinan Kılıç/Karadeniz İncelemeleri Dergisi 2016 (20) 9-44/ Yüzüncü Yıl Üni. Ed. Fak. Arkeoloji Bölümü-Van/Erişim: 20 Haziran 2016/ http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kid/article/download/5000190375/5000166708Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster