Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster


BRYER&WİNFİELD VE İKİ ŞEHİR, İKİ KALE TEZİ (6)


Açıklama: tüm bunlardan dolayı, modern çağın dinamiklerine uygun hareket etmek önem kazanıyor. Önce uygun zaman ve zeminde altyapınızı oluşturuyorsunuz ve ideallerinizi sıcak tutup yaşatıyorsunuz, fırsatını bulduğunuz bir büyük kargaşa ortamında da eylem sürecine geçip ülkünüzü gerçekleştiriyorsunuz.
Kategori: Köşe Yazarları
Eklenme Tarihi: 01 Haziran 2016
Geçerli Tarih: 19 Aralık 2018, 06:11
Site: Görele Ekspres - Giresun - Görele Ulusal Haberleri
URL: http://www.goreleekspres.com/haber/yazar.asp?yaziID=10037


Bildiğiniz üzere, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşımız neticesinde, Büyük Pontus Hayali; gerçekleştirilemeden, tarihin karanlık dehlizlerine gönderilmiş, tabiri caiz ise def edilmiştir. Fakat tamamen yok edilememiştir. Şimdiki deyimle uyku modunda ve pusuda beklemektedir. Her an kullanıma hazır tutulmaktadır. Modern çağın barış ve dostluk politikaları gereği açıkça ifade edilememektedir. Bunun yerine sinsice faaliyetlerle bir yerlere varılmaya çalışılmaktadır. İnsan haklarının, demokrasinin, barışın ve kültürel kaynaşmanın revaçta olduğu bu modern çağda, Büyük Pontus Hayalleri de kendisini yenilemek, değiştirmek ve geliştirmek durumunda kalmıştır. Bu durumu, devamlı surette güncellemeler yapıldığı şeklinde izah edebiliriz. Artık makro proje/büyük proje yerine mikro proje/küçük proje atağına geçilmiştir. Yani Büyük projeyi gerçekleştirmek için küçük projeler oluşturulmuş ve bu küçük projeler üzerinden adım adım büyük projenin gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Örneğin Pontus Tehcir ve Soykırımı diye tabir edilen (K-21) abartılı olaylar bu işin bir parçasıdır. Bir mikro projedir, bir küçük adımdır. Rum çeteleri Büyük Pontus kurma hayalleri ile her tarafa saldırmış, isyan edip dağa çıkmış, köyler kasabalar basmış, nice masum halkın canını almıştır. Bu tarihsel bir gerçektir. Yöre ahalisi ise Topal Osman önderliğinde, kendisini savunup aynı zalimlikle karşılık verdiğinde, birdenbire tehcirci, soykırımcı oluvermiştir. Böylece, Büyük Yunan Ülküsü, dünya çapında mazlumu ve mağduru oynayıp büyük sempati kazanmaya başlamıştır.

Devasa ve ürkütücü gözüken ve taraftarlarını bile korkutup düşündüren Büyük Pontus hayalinden vazgeçilmiş, bunun yerine daha etkili, daha albenili ve sempatik görünen, tarihsel dayanakları da olduğuna inanılan Küçük Pontus Projesi devreye alınmıştır. Eğer zaman içinde, bu Küçük Pontus Projesi başarılı olur ise bir sonraki aşama Büyük Pontus Hayali’nin tamamlayıcısı olacaktır.

Küçük Pontus Projesi’nin temelinde ise (K-22) Trabzon vilayeti vardır. Onun tarihsel sınırları ve etki alanı vardır. Büyük Pontus Hayali’nin başkenti olarak Samsun düşünülmekteydi lakin Küçük Pontus Projesi için Trabzon yeterli görülüyor. Bir tür başlangıç aşaması yani… Trabzon Roma/Rum Devleti’nin başkenti ve merkezi olması münasebetiyle de daha akılcı durduğu düşünülüyor. En azından antik Pontus yerine Ortodoks Hıristiyan Trabzon Roma/Rum Devleti’ni çağrıştırıyor. Böylece daha sağlam bir temel üzerine inşa edildiği, daha kolay savunulabileceği, daha kısa sürede gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyor. Hak iddiaları, bölgeye geri dönme talepleri, tehcir ve soykırım iddiaları, kültürel baskı ve talepler, geleneksel tören ve merasim istekleri, Sümela Manastırı üzerinden yürütülen bazı faaliyetler gibi (K-23/Sf.49-Günümüzde Pontusçu Faaliyetler) pek çok unsurla birleştirildiğinde, bu küçük proje konusunda hayli adım attıkları, epey ilerledikleri kanısına varabiliriz.

Bu durumu şu şekilde de izah edebiliriz; artık modern bir çağda yaşamaktayız ve durduk yere kimseye savaş ilan edemiyoruz. Fetih ile büyüme ve gelişme çağı geçti. Savaş karşıtı bir dünya halkı söz konusu. Bu yüzden her canınız sıkıldığında; dinleri, milliyetleri vs. ileri sürerek işgal harekâtı yapmanız olası değil. Taraftar ve haminiz olsa dahi (İsrail gibi) yine de büyük tepki görüyor, karşıt grup oluşmasına sebebiyet veriyorsunuz. Faşist, barış karşıtı, insan haklarına ve kültürlere değer vermeyen ilkel politikalar oluşturmakla itham ediliyorsunuz. Yetmiyormuş gibi bazı sivil inisiyatif gruplarınca (Mavi Marmara Olayı gibi) protesto ediliyor, lanetleniyorsunuz. Dünya gündemine taşınıyor, çok olumsuz tepkiler alıyorsunuz.

İşte tüm bunlardan dolayı, modern çağın dinamiklerine uygun hareket etmek önem kazanıyor. Önce uygun zaman ve zeminde altyapınızı oluşturuyorsunuz ve ideallerinizi sıcak tutup yaşatıyorsunuz, fırsatını bulduğunuz bir büyük kargaşa ortamında da eylem sürecine geçip ülkünüzü gerçekleştiriyorsunuz. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı döneminde olduğu gibi sıcak ama sımsıcak bir süreci bekliyor, fırsatlar kolluyorsunuz. Asla ve asla boş durmaksızın küçük adımlarınızı sürekli bir şekilde atıyor, hayallerinizin peşi sıra ilerliyorsunuz. Uyuta uyuta, kandıra kandıra yürüyorsunuz. İşte Küçük Pontus Projesi böyle bir şey!


(Devam Edecek)

Aydın Kulak

(Kaynak gösterilerek ve yazar adı belirtilerek kullanılmasında/alıntılanmasında bir sakınca yoktur.)

KAYNAKÇA:


K-21: Belgeler ve Tanıklıklarla 1914-1923 Pontus Rum Tehciri/Yorgo Demir/Agos İnternet Sitesi/Yayın Tarihi: 1 Haziran2014/Erişim: 15 Nisan 2016/ http://www.agos.com.tr/tr/yazi/7235/belgeler-ve-tanikliklarla-1914-1923-pontus-rum-tehciri

K-22: İşgalcilerin Gözü hep Trabzon’da Haberi/Yeniçağ Gazetesi İnternet Sitesi/Haber Yayın Tarihi:27.07.2009/ Erişim: 26 Nisan 2016/ http://www.yenicaggazetesi.com.tr/isgalcilerin-gozu-hep-trabzonda-20568h.htm

K-23: Pontus Meselesi ve Derin Trabzon/İbrahim Sarı/Net Medya Yayıncılık-Google Books: 6056335100/Birinci Baskı/İstanbul-2016/Erişim: 10 Mayıs 2016/ https://books.google.com.tr/books?id=-jutCwAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=pontuslular+i%C3%A7in+trabzonun+%C3%B6nemi&source=bl&ots=j5e8yFY-ns&sig=sD6qRO-HrVPdzetEUXz3eTPyFyQ&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwj7oobxrs_MAhUEWBoKHYWWCjI4ChDoAQgfMAE#v=onepage&q=pontuslular%20i%C3%A7in%20trabzonun%20%C3%B6nemi&f=false


Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat | Resimleri Göster